Henkilöasiakkaatsearch

Henkilöasiakkaat

Nykyaikaisilla rakennusmateriaaleilla rakennetuissa taloissa ilmenee hyvin usein ongelmia matkapuhelinten kuuluvuudessa. Tämä johtuu uusien ikkuna- ja eristemateriaalien pinnoitteista. Ongelmat korostuvat erityisesti matalaenergia- ja passiivitaloissa.

Yksiselitteistä ratkaisua ongelmaan ei tällä hetkellä ole saatavilla, mutta lähes jokaiseen rakennukseen ja rakennustyyppiin on löydettävissä kuuluvuutta selvästi parantavia ratkaisuja.

Passiivisiin toistimiin perustuvat järjestelmät

Passiivisia toistimia käytetään lähinnä valmiissa taloissa ja rakennuksissa, joiden rakennusmateriaaleihin ja rakennusratkaisuihin ei voida enää vaikuttaa.

Parhaimpiin tuloksiin päästään nykyaikaisissa matalaenergia- ja passiivitaloissa, joiden ulkopuolella on hyvä kentänvoimakkuus, ja signaali tulee pääasiassa tietystä suunnasta. Silloin passiivisilla toistimilla on mahdollista sisätiloissa ainakin paikallisesti saavuttaa riittävä signaalitaso normaaleille puheyhteyksille. Passiiviset toistimet on yleisnimitys järjestelmästä, jossa on ulos sijoitettava voimakkaasti suuntaava antenni, ja sisälle tyypillisesti seinään sijoitettava n. 20 cm * 25 cm kokoinen sisäantenni. Näiden välissä on mahdollisimman pienihäviöinen kaapeli.

Passiivisten toistimien yhteydessä tulee huomioida, että järjestelmän teho riippuu lähes täysin siitä, miten ulkoantenni on suunnattu ja millaisen signaalitason sillä voidaan tuottaa. Toisaalta ulkoantennia ei ole syytä sijoittaa kovin etäälle sisäantennista, koska antennien välillä oleva kaapeli aiheuttaa signaaliin häviöitä. Tämän vuoksi ulkoantennin paikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Huomioitava on myös se, että eri operaattoreiden signaaleilla voi olla erilaiset tulosuunnat, ja niiden kentänvoimakkuuksissa voi olla suuriakin eroja. Näin on päätettävä, minkä operaattorin ja minkä verkon mukaan antenni suunnataan.